URMI mukana Ratkaisuja tieteestä -tapahtumassa 14.2.2019

12 marras 2018
urmiadmin
930

STN-ohjelmajohtajien vuosittainen ystävänpäivätapahtuma korostaa tällä kertaa tutkimushankkeista nousevia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja haasteisiin. URMI on mukana tässä Ratkaisuja tieteestä -tapahtumassa, joka järjestetään Helsingissä 14.2.2019.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä.

Tapahtumassa esitellään myös Strategisen tutkimuksen ratkaisukortteja, jotka esittelevät ilmiölähtöisesti koko strategisen tutkimuksen kirjon ja tarjoavat samalla tutkimukseen perustuvia näkökulmia myös vaalikeskusteluihin. URMI on tarjonnut ratkaisuja teemoihin Ilmastonmuutos, luonnonvarat ja energia sekä Osallistuva kansalaisuus

Ratkaisukortit

Ilmastonmuutos, luonnonvarat ja energia

1 Kansalaiset haluavat olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa energian ja luonnonvarojen hallintaa

Lukuisat kyselyt osoittavat, että kansalaiset haluavat nykyistä kestävämpiä ratkaisuja luonnonvarojen käytössä ja energian tuotannossa. Ihmiset tulevat mukaan suunnitteluun ja toteutukseen, jos heille annetaan siihen mahdollisuus.

Ratkaisu: Uudet yhteistoiminnalliset käytännöt, joissa tietoa ja ratkaisuja tuotetaan yhdessä, ovat parantaneet eri ryhmien mahdollisuuksia tuoda esiin tietämyksensä ja vaikuttaa luonnonvarojen käytön ohjaukseen. Edelläkävijäkunnissa on käytössä monistettavia toimintamalleja.

3 Oikeudenmukaisuus on varmistettava luonnonvarojen hallinnassa ja ilmastopolitiikassa

Hyötyjen ja haittojen jakaantuminen vaikuttaa välttämättömienkin muutosten hyväksyttävyyteen. Protestit leimahtavat helposti, jos joku ryhmä kokee kantavansa suhteettoman taakan. Konfliktien välttäminen muutoksia lykkäämällä voi puolestaan olla epäoikeudenmukaista tulevia sukupolvia ajatellen.

Ratkaisu: Kaupungit ovat usein olleet edelläkävijöitä kestävien politiikkaratkaisujen toteuttamisessa

4 Hallittu muutos edellyttää johdonmukaista ohjausta

Luonnonvarojen hallinta, kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen vaativat kestävää ohjausta. Kestävä ohjaus kannustaa löytämään uusia ratkaisuja ja mukautuu muuttuviin tilanteisiin.

Ratkaisu: Kaupungeille ja kunnille on kehitetty työkaluja kestävän ilmastopolitiikan kehittämiseen. Niiden avulla kaupungit ja kunnat voivat nousta kansainvälisiksi edelläkävijöiksi.

11 Kaupungeilla on keskeinen rooli kiertotaloudessa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä

Kaupungit ovat merkittäviä energian ja luonnonvarojen kulutuksen keskittymiä ja kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia. Pitkäjänteinen kehittäminen vaikuttaa asukkaiden kulutuskäyttäytymiseen.

Ratkaisu: Kaavoituksella ja muulla suunnittelulla voidaan kehittää infrastruktuuria ja liikkumista vähäpäästöiseksi. Liikenneinfrastruktuuri ja vähäpäästöiset kulkumuodot ovat avainasemassa.

Ratkaisujen taustamateriaalit:

Kestävän kehityksen strategiatyössä on paljon parantamisen varaa.
Kuntien kestävän kehityksen strategiatyötä kartoittaneen kyselyn mukaan joka neljännellä kunnalla on kestävän kehityksen suunnitelma. Suurista kunnista (yli 50 000) noin joka toinen on laatinut sellaisen, mutta pienimmistä (alle 5 000) vain joka kuudes. Vastaajat katsoivat, että suunnitelman ohjaava vaikutus on kuitenkin varsin vähäinen, korkeintaan kohtalainen. Kestävän kehityksen osa-alueista taloudellinen kestävyys näyttäytyi kuntien vastauksissa tärkeimpänä.
URMI:n kaupunkianalyysi: Kunnat ja kestävä kehitys
Blogi: Mistä on kestävä kehitys tehty?

Käyttäjille ilmainen joukkoliikenne Tallinnassa on kiinnostava

Tallinnan ilmainen joukkoliikenne on tuonut sosiaalisia ja ympäristöhyötyjä. Joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt Tallinnassa 15 % muutaman viime vuoden aikana, ja jotkut ovat siirtyneet autoista joukkoliikenteen käyttäjiksi. Kestävän kehityksen paremmaksi saavuttamiseksi tulisi käyttäjille ilmainen joukkoliikenne kuitenkin ulottaa koko toiminnalliselle kaupunkiseudulle. Virossa on jo suunnitelmia muuttaa maakuntien sisäinen joukkoliikenne käyttäjille ilmaiseksi.
Blogi: Ilmainen joukkoliikenne Tallinnassa 
Report in English: Fare-free Public Transportation (FFPT) in Tallinn

Osallistuva kansalaisuus

4 Paperittomien tilanteeseen on kehitettävä ratkaisuja

Ilman oleskelulupaa olevien läsnäolo Suomessa on johtanut varjoyhteiskuntaan lieveilmiöineen sekä kiristää maahanmuuttoasenteita ja polarisoi yhteiskunnallista keskustelua. Samalla nämä paperittomat tarvitsevat turvaa ja kattavampia julkisia palveluja.

Paperittomat piileskelevät, ahdistuvat ja joutuvat harmaan talouden töihin. Tarvitaan yhdenmukaiset palvelut paperittomille kuntiin ja erityisesti tukea paperittomien mielenterveyden hoitoon.

Ratkaisu voisi olla, että paperittomille annetaan vuoden tilapäinen oleskelulupa ja tämän vuoden aikana heille mahdollisuus osoittaa halu ja kyky integroitua Suomeen.

5 Turvapaikanhakijoiden oikeuksien tulee toteutua käytännössä

Monimutkainen ja epäselvä turvapaikanhakuprosessi aiheuttaa epävarmuutta turvapaikanhakijoiden keskuudessa ja yhteiskunnassa. Päätökset turvapaikasta eivät ole yhdenvertaisia.

Ratkaisu: Turvapaikanhakijoille tulee antaa aktiivisia integraatiopalveluita (kieli, yhteiskuntatiedot, työ/opiskelu) nykyistä nopeamman, tehokkaamman ja oikeudenmukaisemman hakuprosessin aikana.

6 Venäjältä tulevan maahantulon taustasyyt ovat moninaiset

Venäjältä saapuu Suomeen turvapaikanhakijoita Venäjällä kokemansa syrjinnän vuoksi. Venäjä on myös potentiaalinen pakolaisten kauttakulkumaa. Venäjä kontrolloi poliittisesti pakolaisvirtoja Venäjältä Suomeen.

Suomen tulee seurata Venäjän tilannetta ja roolia Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden maahantulossa ja varautua myös suuriin tuleviin hakijamääriin.

Ratkaisujen taustamateriaalit:

Suomessa on 3000-4000 paperitonta ja määrä kasvaa. Suomessa elää pysyvästi paperittomia. Paperiton on henkilö, joka asuu ja elää jossakin valtiossa ilman täyttä laillista oleskeluoikeutta ja jonka oleskelua kyseisessä valtiossa tämän valtion viranomaiset eivät virallisesti hyväksy. Paperittomuus ei ratkea kiristämällä paperittomien elinmahdollisuuksia, kiristäminen vain ajaa heidät piiloon.
Kaupunkianalyysi: Paperittomat Suomessa vuoden 2018 alussa
Posteri: Paperittomat
Blogi: Paperittomat: parhaita käytäntöjä kentällä
Blogi: Who Are the Paperless Migrants in Finland?

Turvapaikanhakijoita on monenlaisia. Jokaisella on oma erilainen taustansa, vaikka heitä yleensä käsitellään hallinnossa ja mediassa yhtenäisenä joukkona. Toki heillä on myös yhteisiä piirteitä, kuten lähtö kotimaasta, tulo Euroopan unioniin ja saapuminen Suomeen etsimään turvaa. Monet ovat lähtöisin konfliktialueilta, joissa rauhallisen elämän ja arkipäiväisen työnteon järjestyminen on mahdotonta. Suomi kohdemaana näyttäytyy usealle turvapaikanhakijalle hyvin vauraana valtiona, jossa voisi olla mahdollisuus mennä eteenpäin elämässä. Monet pettyvät turvapaikkaprosessin aikana. Suomi ei olekaan onnela, jonne saa helposti oleskeluluvan ja jossa mukava asuminen ja hyväpalkkainen työpaikka järjestyvät vaivattomasti.

Raportti: Turvapaikka Suomesta?
Posteri: Turvapaikanhakijat