URMI immigration workshop 5.5.2017

5 touko 2017
urmiadmin
1372

URMI-konsortion maahanmuuttoon liittyvää tutkimusta tekevät tutkijat kokoontuivat perjantaina 5.5.2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL). Paikalla oli 12 tutkijaa THL:stä, Turun yliopistosta, Siirtolaisuusinstituutista, Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Tarton yliopistosta. Päivän aikana kuultiin yhdeksän esitystä meneillään olevasta tutkimuksesta. Näiden tutkimusten voi katsoa jakautuvan kolmeen laajempaan kokonaisuuteen. Ensimmäinen näistä liittyy Suomessa jo olevien maahanmuuttajien alueelliseen sijoittumiseen sekä etniseen integraatioon perheissä, työpaikoilla ja vapaa-ajalla. Tätä tutkimusta tehdään pääasiassa tilastollisin menetelmin rekisteriaineistolla ja osittain myös laadullisin menetelmin. Toisessa kokonaisuudessa tutkitaan kuntien ja seudullisten toimijoiden asunto- ja maahanmuuttopolitiikkaa dokumentti-, kysely- ja haastatteluaineistoja käyttäen. Kolmas kokonaisuus liittyy mahdollisiin tuleviin maahanmuuttajiin: tutkimuksen kohteena ovat pakolaiset ja turvapaikanhakijat sekä näihin liittyvä hallinta ja toimijat Kreikassa ja Jordaniassa. Aineistona käytetään dokumenttiaineiston lisäksi pakolaisille ja turvapaikanhakijoille tehtyä kyselyä ja haastatteluita.

Tapaamisessa selvisi, että URMI:n maahanmuuttoa koskeva tutkimus on hyvässä vauhdissa, ja tulossa on monipuolista maahanmuuttoa koskevaa tutkimustietoa. Kaikki esitellyt tutkimukset ovat vielä kesken. Seuraavassa vastaavassa tapaamisessa syksyllä 2017 on tarkoitus kuulla jo lopullisempaa tietoa tutkimusten tuloksista.

Tapahtuman ohjelman löydät täältä

utu

tallinn