Syyrialaispakolaiset Turkissa

23 marras 2018
urmiadmin
1676

Syyrian sota jatkuu ja miljoonat syyrialaiset ovat joutuneet pakenemaan kotoaan muualle. Syyrialaisista on tullut suurin pakolaisryhmä maailmassa. Useimmat heistä ovat naapurimaissa Turkissa, Libanonissa ja Jordaniassa. Heitä on tullut ja tulee edelleen myös Euroopan unioniin. Suomeenkin heitä on otettu pari tuhatta vuodesta 2015 lähtien. Tänäkin syksynä Suomen viranomaiset kävivät Turkissa järjestelemässä syyrialaisryhmän tuloa Turkista Suomeen.

Kaikista maailman syyrialaispakolaisista joka toinen eli yli 3,6 miljoonaa on Turkissa. Heidän määränsä kasvaa Turkissa kasvaa edelleen. Keskimäärin joka päivä yli 200 syyrialaista tulee rajan yli Syyriasta Turkkiin. Lisäksi päivittäin reilut 300 päätyy pakolaiseksi syntymällä syyrialaisperheeseen Turkissa. Syyrian sodan laajenemisen vuosina Turkkiin tuli tuhansia syyrialaisia päivittäin. Nykyään syyrialaispakolaisten luonnollinen väestönkasvu on Turkissa suurempi kuin heidän muuttoliikkeensä Turkkiin. Syyrialaisia on jo palannut satoja tuhansia Pohjois-Syyriaan alueille, jotka ovat Turkin sotilaallisen ja poliittisen hallinnan alaisuudessa. Paluu on ollut varsin vapaaehtoista: monet palaavat kotiinsa. Lisäksi Turkki on kouluttanut palaavista syyrialaisista muun muassa poliiseja ja virkailijoita.

Itse asiassa syyrialaiset eivät ole pakolaisia Turkissa, vaikka heistä tätä termiä käytetäänkin. Turkki on rajoittanut kansainvälisiä pakolaissopimuksia niin, että vain eurooppalainen voi saada pakolaisstatuksen Turkissa. Niinpä syyrialaiset ovat Turkissa väliaikaisen suojelun piirissä. Väliaikaisuudella ei ole ainakaan vielä takarajaa, joten monet syyrialaisista ovat asuneet Turkissa jo vuosikausia. Heillä on Turkissa, ainakin periaatteessa, oikeus terveydenhoitoon, koulutukseen ja sosiaalietuihin. Etuja saa vain sillä paikkakunnalla, johon viranomaiset ovat heidät Turkissa rekisteröineet. Pakolaisleireillä asuu Turkissa enää joka kahdeskymmenes syyrialainen.

Toisaalta useimpien syyrialaisten hyvinvointi Turkissa on hyvin niukka. Aikuisista miehistä kolme neljästä työskentelee ja naisista yksi neljästä. Keskimääräinen palkka on 200 euroa kuukaudessa. Vain osa syyrialaisten lapsista käy koulua. Hyvin monet syyrialaislapsista eivät osaa kirjoittaa äidinkielellään arabiaksi. Jos he jonain päivänä palaavat Syyriaan, on heidän elämänsä siellä haasteellista. Turkissa on vajaat kaksi miljoonaa alaikäistä syyrialaispakolaista.

URMI:n tutkimuksemme mukaan joka toinen Turkissa asuva täysi-ikäinen syyrialainen haluaa palata Syyriaan ja reilu kolmannes suunnittelee paluuta sinne. Mikäli sota ei lopu tai poliittinen valta ei vaihdu Syyriassa, niin sinne ei palata. Monilla on Syyriassa jäljellä vain muistot, koska koti, työpaikka ja perheet ovat hajonneet sodan myötä. Vajaa kolmasosa syyrialaisista Turkissa haluaisi muuttaa Euroopan unioniin. Muuttajina olisivat erityisesti he, joilla on jo sukulaisia Euroopan unionissa ja he, jotka ajattelevat, että heidän lastensa tulevaisuus olisi siellä parempi kuin Turkissa. Suomi ei ole haluttu muuttokohde. Keväästä 2016 lähtien on pääsyä Euroopan unioniin voimakkaasti rajoitettu Euroopan Unionin ja Turkin yhteisen politiikan mukaisesti. Niinpä neljä viidestä syyrialaispakolaisesta arvioi, että heidän tulee viettää loppuelämänsä Turkissa, halusivat he sitä vai eivät.

Kansainvälinen politiikka on ratkaisevassa asemassa. Jos Aleppo päättyy turkkilaisten tai Assadia vastustavien joukkojen pysyvään hallintaan, niin miljoona syyrialaista siirtynee sinne Turkista varsin nopeasti. Jos syyrialaisten pääsyä Euroopan unioniin helpotetaan, niin sinnekin voisi lähteä miljoona syyrialaista Turkista. Turkkiin jäänee joka tapauksessa miljoonia syyrialaisia. Syyrian sodan aiheuttamat haasteet jatkuvat vielä vuosikymmeniä.

Lue aiheesta julkaistu URMIn tutkimusraportti tästä

Jussi S. Jauhiainen, professori Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos. URMI tutkimuskonsortion johtaja.