Seksikästä STN-tutkimusta…?

19 loka 2016
Jussi Jauhiainen
2512

urmi19

Kaupungistuminen Suomessa on kuin mustikkapiirakka, josta jokainen hallinnon sektori ottaa viipaleensa arkisen päiväkahvinsa lisukkeeksi. Samalta maistuu kuin ennenkin… kunnes kitkerä sivumaku yllättää. Kaupungistumisen piirakassa on jotain pielessä. Ei auta vaihtaa toiseen viipaleeseen, puistelee päätään toisen sektorin edustaja. Piirakka on pilalla, mitäs nyt tehdään? Pitäisiköhän soittaa sokeriasiantuntijalle? Kuka tietää kuljetuspalveluista?

Olemme tottuneet pilkkomaan maailman ja yhteiskunnan kapeiksi sektoreiksi. Tämä alkaa koulusta ja jatkuu sieltä yliopistoon ja hallinnon työmaailmaan. Talous, politiikka, kulttuuri jne. ovat toiminnallisia sektoreita, ja valtiot, maakunnat ja kunnat alueellisia sektoreita.

Sektoritutkija tarkastelee yhteiskuntaa useimmiten vain ja ainoastaan oman tieteenalansa näkökulmasta. Sektoritutkimus tuottaa usein laadukasta, mutta ennalta arvattavaa tietoa. Tätä tietoa on vaikea yhdistellä toisiin tietoihin, päästä selville ilmiöiden yhteisvaikutuksesta tai varautua sen avulla yllätyksiin. Onko sektoritutkimus seksikästä kun se on niin yleistä? Ei ole, mutta se on tuttua ja turvallista. Ministeriön päällikkö, maakuntasuunnittelija, kunnan virkamies, professori – kukin pysyttelee tiukasti omassa sektorissaan, kukin omalla tontillaan.

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on käynnistänyt laajan tutkimusohjelman, joka koskee kaupungistunutta yhteiskuntaa. Erityisesti ovat esillä maahanmuuton vaikutukset. STN rahoittaa tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin. Sivumaku suomalaisen kaupungistumisen piirakkaan on tullut tai aavistellaan sen tulevan.

Oman linjauksensa mukaisesti STN myös kehittää toimintatapaa, jossa yhteiskunnan kannalta merkittävä, korkeatasoinen tutkimustieto tavoittaa monipuolisesti tiedonkäyttäjät ja antaa paremmat mahdollisuudet tutkimustietoon pohjautuvalle päätöksenteolle yhteiskunnan eri osa-alueilla. Monitieteistä tutkimusotetta korostetaan sekä tiedon tuottajien ja käyttäjien yhteistä tarkastelua siitä, mitä varsinaisesti tulisi tutkia ja miten tieto jalostuu ratkaisuiksi. Tavoitteina ovat suomalaisen yhteiskunnan uudistuminen, elinkeino- ja työelämän parempi tulevaisuus ja Suomen johtaminen tietoon perustuen.

URMI yhtenä STN:n rahoittamista tutkimushankkeista tutkii kaupungistumisen, mobiliteetin ja maahanmuuton tulevaisuuksia Suomessa. Tiukan ja tarkan monitieteellisen analyysin kohteena on nykypäivään johtanut kehitys, mutta päämääränä on kaupungistumisen parempi tulevaisuus Suomessa. Olemme luopuneet sektoreista, ja ottaneet yhteissuunnittelun ja yhteiskehittämisen tutkijoiden ja sidosryhmien kesken kiinteäksi osaksi tutkimushanketta. Tuotettavan tiedon käyttäjät pystyvät paremmin ymmärtämään ja perustelemaan tiedon tarpeensa, joihin tutkimustieto suoraan vastaa. Alku on ollut haasteellista, mutta lupaavaa.

Onko STN:n rahoittama tutkimus sitten seksikästä? Tämä ei ole URMIssa olennaista, vaan kaupungistumisen ymmärtäminen tutkijoiden ja sidosryhmien yhteistyönä. Näin kaupungistumisen mustikkapiirakka maistuu Suomessa nyt ja tulevaisuudessa.

Jussi S. Jauhiainen

Turun yliopiston maantieteen professori ja tutkimuskonsortion URMI johtaja