Strategioista toiminnaksi? Kestävän kehityksen edistäminen paikallisella tasolla

Kettunen P., Heino, H. & I. Sankala (2019). Strategioista toiminnaksi? Kestävän kehityksen edistäminen paikallisella tasolla. Focus Localis 47(1), 26-43.

Artikkeli on kirjoitettu yhteistyössä URMIn tutkijoiden Pekka Kettusen (ÅA) ja Hanna Heinon (TY) sekä BEMINEn hankkeen tutkijan Iinan Sankalan (TAU) kanssa. Artikkeli käsittelee kestävän kehityksen toimintaa paikallisella tasolla ja yhdistää kahdessa hankkeessa tehtyjen kyselytutkimusten tuloksia. Tulokset osoittavat, että kestävää kehitystä pidetään tärkeänä, mutta taloudelliset näkökulmat painavat muita enemmän.