Muutot pois pienituloisilta alueilta: onko etnisten ryhmien välillä eroja?

Alueellinen eriytyminen on vahvistunut Helsingin, Tampereen ja Turun seutukunnissa vuosituhannen alusta niin tulotason kuin synnyinmaan mukaan tarkasteltuna. Alueiden eriytymiseen eli segregaatioon vaikuttaa muun muassa muuttoliike alueiden välillä. Esimerkiksi pienituloisilta alueilta pois muuttaminen tulojen noustessa pitää yllä tulotason mukaista eriytymistä. Tarkastelemme tässä analyysissä pienituloisilta alueilta pois muuttamista näiden seutujen keskuskaupungeissa yksilötason pitkittäisaineiston avulla, keskittyen syntymämaan mukaisiin eroihin.

Lataa julkaisu

:
Kaupunkianalyysi