Maahanmuuttajien tulot ja omistusasuminen

Maahanmuuttajien tulotaso ja tulokehitys ovat tärkeitä taloudellisen integraation mittareita. Tulot vaikuttavat myös muihin integraation osa-alueisiin. Tulot ja asuinolot ovat hyvin riippuvaisia toisistaan niin suomalaistaustaisilla kuin maahanmuuttajillakin: esimerkiksi omistusasuminen on vahvasti yhteydessä tulotasoon. Sekä taloudelliset resurssit että asumistoiveet ja -mahdollisuudet puolestaan vaikuttavat asuinpaikan määräytymiseen. Tämän vuoksi maahanmuuttajien tulojen ja asumisen kehitys ovat tärkeitä tekijöitä muun muassa kaupunkiseutujen sisäisen väestörakenteen alueellisen eriytymisen kannalta. Tässä kaupunkianalyysissa tarkastelemme ulkomailla syntyneen väestön tulojen ja omistusasumisen kehitystä koko Suomessa ja suurimmilla kaupunkiseuduilla ja pohdimme havaintoja alueellisen eriytymisen näkökulmasta.

Lataa julkaisu

:
Kaupunkianalyysi