Kunnat ja kestävä kehitys

Kunnat ovat avaintoimijoita kestävän kehityksen edistämisessä

Tässä katsauksessa tarkastellaan kuntien aktiivisuutta kestävän kehityksen ohjaamisessa ja koordinoinnissa. Raportti perustuu kuntakyselyyn, joka suoritetiin maalis-huhtikuussa 2017. Kyselyyn vastasi 113 kuntaa. Otos edustaa reilua kolmannesta kunnista (36,3%) ja lähes puolta koko väestöstä (44,5%). Otoksen kunnat jakautuvat eri maakuntien kesken suhteellisen tasaisesti ja mukana on sekä suuria että pieniä kuntia. Vastaajat olivat yleensä kunnan virkamiesjohtoa tai asiantuntijoita. Kuntien rooli on tärkeä kestävän kehityksen edistäjinä sillä kunnilla on toimivaltaa ohjata ja koordinoida kunnan alueella tapahtuvaa toimintaa. Kunnat voivat sekä omin toimin (maankäyttö, infrastruktuuri, palvelut) että ohjaten muita toimijoita (järjestöt, kuntalaiset, yritykset) edistää ympäristön voimavaroja kestävällä tavalla huomioivaa kehitystä. Kyselyn lopuksi pyysimme vastaajia nimeämään kuntansa parhaan käytännön, josta muut kunnat voisivat ottaa oppia kestävän kehitykseen liittyvässä toiminnassa.

 

Lataa julkaisu

:
Kaupunkianalyysi