Kaupungistuminen ja terveys

Muuttajilla enemmän terveyspalveluiden käyttöä 

Kaupungistumiseen liittyvän muuttoliikkeen tiedetään olevan usein yhteydessä kotitalouksien pyrkimykseen kohentaa taloudellista tilannettaan ja mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Vähemmän tiedetään tähän muuttoliikkeeseen liittyvistä terveydellisistä tekijöistä. Tämä URMI-kaupunkianalyysi tarkastelee Suomen sisäistä muuttoliikettä ja tutkii terveyspalveluiden käytön ja erityyppisten muuttojen yhteyttä vuosina 2014–2015. Tavoitteena on tarkastella, ovatko muuttajat vai samassa kunnassa pysyneet käyttäneet enemmän erikoissairaanhoidon avopalveluita. Tällä on merkitystä alueellisten terveyserojen syntymekanismien selvittämisen ja myös sote-palveluiden suunnittelun sekä ennakoinnin kannalta. Tarkastelemme erityisesti maakunnan keskuskuntaan muuttavien eroa palveluiden käytössä verrattuna samaan kuntaan jääviin.

LATAA JULKAISU TÄSTÄ