Income mobility and moving to a better neighbourhood – an enquiry into ethnic differences in Finland

Vaalavuo M, van Ham M, Kauppinen TM (2019, accepted for publication). Income mobility and moving to a better neighbourhood – an enquiry into ethnic differences in Finland. European Sociological Review.

THL:n Maria Vaalavuon ja Timo Kauppisen Maarten van Hamin kanssa yhteistyössä tekemässä artikkelissa käsitellään tulotason nousun ja muuttoliikkeen yhteyttä pienituloisilla asuinalueilla maahanmuuttotaustan mukaan. Artikkeli on äskettäin hyväksytty julkaistavaksi European Sociological Review -lehdessä.