Pakolaisleiriltä osallistuvaksi kansalaiseksi -seminaarisarja alkaa 24.5.2017

9 touko 2015
urmiadmin
1430

Päätöksentekijöille suunnatussa seminaarisarjassa kuullaan tutkittua tietoa maahanmuutosta ja tunnistetaan tiedon käyttömahdollisuuksia. Kartoitamme yhdessä maahanmuuttopolitiikan kipu- ja vipupisteitä ja keskustelemme niistä rakentavasti. Kommentaattorit sparraavat tutkijoita, mutta muidenkin osallistujien on mahdollista antaa palautetta käynnissä oleville STN-hankkeille.

Sarjan aluksi (24.5.2017 klo 12-16:15) kuullaan esityksiä pakolaisuudesta, turvapaikanhakijoista ja kotoutumisen ensi vaiheista. Elokuussa (30.8.) pohditaan maahanmuuttajien työllistymistä, syksyllä kouluttautumista ja integraatiota tukevia palveluja.

Seminaarisarjan järjestävät yhteistyössä viisi STN-rahoitteista tutkimusohjelmaa: Kaupungistuva yhteiskunta, Turvallisuus verkottuneessa maailmassa sekä Tasa-arvoinen yhteiskunta, Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat ja Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat.

24.05. Klo 10-11

Frank Düvell: Unravelling the Great Migration of 2015/16: Flows, drivers and policy context

Ennen suomenkielistä ohjelmaa Frank Düvell Oxfordin yliopiston Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS) -tutkimuskeskuksesta luennoi Ympäristöministeriön Pankkisalissa klo 10:00–11:00.
Luennon aiheena on ”Unravelling the Great Migration of 2015/16: Flows, drivers and policy context”, jossa tarkastellaan vuoden 2015 tapahtumien poliittisia ulottuvuuksia. Düvellin tutkimusteemoja ovat dokumentoimaton maahanmuutto, korkeasti koulutetut maahanmuuttajat ja muuttoliikkeen kansainvälinen politiikka ja hallinta.

Before the Finnish lectures, Frank Düvell will give a lecture at the Ministry of the Environment in Helsinki at 10:00–11:00 (room: Pankkisali).
In the lecture titled ”Unravelling the Great Migration of 2015/16: Flows, drivers and policy context” he examines political dimensions of the events that took place in 2015. Düvell’s fields of expertise include irregular migration, highly skilled migration, and aspects of migration politics and management on EU and international level.

Lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittautumislinkin löydät täältä.

Advance registration is required: https://goo.gl/forms/h06JiHKfOYsznwoI2