Kestävä kehitys kuntien strategiatyössä 23.10.2018 Tampereella ja 22.10.2018 Helsingissä

12 marras 2018
urmiadmin
739

URMI:ssa kyselytutkimuksella kestävän kaupunkikehityksen strategiatyötä lähestynyt tutkijaryhmä jalkautui tulosten kanssa kuntien pariin lokakuussa. Koolle kutsuttiin kuntien keke-työhön osallistuneita ammattilaisia, etenkin niistä kunnista, jotka kyselyyn olivat aikanaan vastanneet. 

Tampereella 23.10. järjestetyssä tapaamisessa haettiin myös Turku-Tampere-vertailuasetelmaa.  Helsingin seudun tapaaminen järjestettiin yhdessä YM:n Kestävän kaupunkikehityksen ohjelman kanssa 22.10.

Vuoropuhelua tuloksista jatketaan kirjoittamisen keinoin. Ajatuksena on kokeilla yhteiskirjoittamista, jota vetää Åbo Akademin tiimistä Pekka Kettunen.