Menneet tapahtumat

 • 29.11.2016 Kestävä kehitys -seminaari

  28 syys 2015
  Kaisa Schmidt-Thomé
  1863
  0

  Paikka Cafe Köket (Aleksanterinkatu 28, Helsinki)
  Aika: klo 12 – 16

  Seminaari on osa vuosina 2016-2019 toteutettavaa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Urbanization, mobilities and immigration -hanketta, jossa tutkitaan suomalaisen  kaupungistumisen nykytilaa ja tulevaisuutta. Yksi hankkeen teema-alueista käsittelee kestävää  kaupunkikehitystä. Hanke tuottaa tieteellisiä julkaisuja, politiikka-briiffejä päätöksentekijöille, suomalaisen kaupunkikehityksen tulevaisuuksia kuvaavia skenaarioita ja käytännön sovelluksia, jotka hyödyttävät kaupunkeja tulevaisuudessa. Lisätietoa hankkeesta löydät nettisivuiltamme.

  Tilaisuuden tavoitteena on tarkentaa hankkeen kestävää kaupunkikehitystä tutkivan osion tutkimuskysymyksiä ja vahvistaa näin hankkeen hyödynnettävyyttä päätöksentekijöille. Seminaari tukee muassa kunnille lähetettävän kyselyn kehystämistä ja sidosryhmien tietotarpeiden kartoittamista. Paikalle on kutsuttu pääosin kestäviä kaupunkeja työkseen edistäviä ihmisiä.

  OHJELMA 29.11.2016     

  12:00 – 13:00 Lounas

  13:00 – 13:10 Tervetuloa URMI:n ja kestävien kaupunkien pariin

  Puheenvuoroja

  13:10 – 13:30 Demos Helsinki
  Habitat III:n globaali näkökulma – Terveisiä Quitosta

  13:30 – 14:00 Marko Joas
  Suomen kaupunkien kestävyys -benchmarkkaus

  • Suomen keke-instrumenttien paletti muihin verrattuna: Asetelma Informed cities -tulosten valossa
  • Covenant of mayors kaupunkien ilmastopolitiikan ohjauksen instrumenttina: Miksi ei laajalti käytössä Suomessa?
  • Moni kunta tekee hyvää työtä, muttei kommunikoi/sitoudu? Riittääkö HINKU-verkosto ja FISU?

  14:00 – 14:15 Kahvitauko

  Kuntien perspektiivi

  14:15 – 14:30 Lyhyet puheenvuorot kunnista

  14:30 – 15:45 Työpajaosuus

  • Toivotut tulokset: kärkenä vähähiiliset kaupungit
  • Tavoitteiden hierarkia (eli jos energiantuotanto nollahiilistä 2039 – mitkä ovat olleet keskeisimpiä muutoksia esim. liikenteessä ja elämäntavoissa)
  • Kauanko kestää – mitä muuta on kestävässä kaupungissa? Esim. vesienpuhdistuslaitosten saneeraus/uusiminen; kaupunkilaisten lähiluonto kaupungistumisen paineessa => aihealueiden kerääminen osallistujilta
  • Tapaamisen päättäminen & kutsu hankkeen jatkotyöhön

  15:45 -16:00 Yhteenveto ja jatkoyhteistyön mahdollisuudet

  Seminaarista lisätietoja antavat Aleksi Neuvonen (aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi) ja 24.10. eteenpäin Kaisa Schmidt-Thomé (kaisa.schmidt-thome@demoshelsinki.fi).

  Continue Reading
 • Segregation dynamics in Finland and other countries 10.10.2017

  15 syys 2015
  urmiadmin
  1218
  0

  Date: October 10, 2017, 12.15-16.00
  Place: University of Helsinki, Porthania (Yliopistonkatu 3), P114 (ground floor)

  The Urban Academy (www.urbanacademy.fi/) and the URMI project (www.urmi.fi) organize a seminar on the dynamics of residential segregation. The seminar starts by presentation of research findings from Finland and continues to latest findings from other European contexts, presented by distinguished urban scholars. The focus is on longitudinal analyses of neighbourhood change and individual-level segregation processes. In addition to the students of the Urban Academy, we welcome attendance by urban researchers and those involved in the policies and practices related to residential segregation.

  Please register to the event via the link by October 5:
  https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/82219/lomake.html

  Programme

  12.15 Opening of the seminar and presentation of the Urban Academy (Mari Vaattovaara, University of Helsinki)

  12.30–13.45 Segregation dynamics in Finland

  • Findings in the University of Helsinki (Matti Kortteinen & Venla Bernelius)
  • Preliminary findings in the URMI project (Timo Kauppinen & Maria Vaalavuo)

  13.45–14.00 Coffee

  14.00–15.30 Segregation dynamics in other countries

  • Inequalities and segregation: a comparative analysis of South and North European cities (Tiit Tammaru, University of Tartu)
  • Housing estates and neighbourhood decline (Maarten van Ham, Delft University of Technology & University of St Andrews)
  • Trajectories of large scale housing estates in Stockholm (Roger Andersson, Uppsala University)

  15.30–16.00 Discussion

  16.00 Closing of the seminar

  Continue Reading
 • URMIn puolivälitapaaminen 22.8.2017

  16 kesä 2015
  urmiadmin
  1029
  0

  Huomioithan, että seminaarin tapaamispaikka on muuttunut! The location of the seminar has changed!

   

  URMIn puolivälitapaaminen pidetään ti 22.8.17 klo 10-15:30 Turussa, Siirtolaisuusinstituutissa (Eerikinkatu  34).

  Tapaamisessa käydään läpi URMIn päätulokset, missä nyt mennään, miten vuorovaikutus on toteutunut ja miten sitä kohdennetaan sekä mitä uusia ideoita on. Tervetuloa kaikki urmilaiset!

  URMI – half-way through meeting on Tue 22.8. at 10-15:30 in Turku, Migration Institute (Eerikinkatu 34). We go through the main achievement so far, where we are now, how interaction has been realized and can be focused and what new ideas there are. Welcome all URMI people!

  Ohjelma:

  10:00-10:10 URMI (esittää Jussi S. Jauhiainen)
  * URMIn päätavoitteet

  10:10-10:25 WP1 (esittää Panu Lehtovuori)
  * päätulokset tähän mennessä (WP 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)
  * julkaisut ja lähetetyt käsikirjoitukset (tekijä, otsikko, julkaisusarja) tähän mennessä
  * uudet julkaisut ja käsikirjoitukset vuoden 2017 loppuun mennessä
  * mikä on isoin vaikeus / haaste, joka tulee ratkaista?
  WP 1.1 Urbanization rate in comparative view TUT (with UTU)
  WP 1.2 Drivers of urbanization TUT (with DEM and UTU)
  WP 1.3 Futures of urbanization in Finland until 2039 DEM (with UTU and TUT)
  WP 1.4 Built environment and urban infrastructure TUT
  WP 1.5 Urban mobilities TAR (with UTU)
  10:25-10:35 Kysymyksiä ja kommentteja

  10:35-10:50 WP2 (esittää Marko Joas)
  * päätulokset tähän mennessä (WP 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)
  * julkaisut ja lähetetyt käsikirjoitukset (tekijä, otsikko, julkaisusarja) tähän mennessä
  * uudet julkaisut ja käsikirjoitukset vuoden 2017 loppuun mennessä
  * mikä on isoin vaikeus / haaste, joka tulee ratkaista?
  WP 2.1 Urban sustainability policies and practices in Finland and Europe ÅAU
  WP 2.2 Resource efficiency of current and future urban infrastructure in Finland TUT
  WP 2.3 Specific local interventions on sustainability TAL (with UTU)
  WP 2.4 Socially sustainable urban development IMI (with NIHW)
  10:50-11:00 Kysymyksiä ja kommentteja

  11:00-11:15 WP3 (esittää Timo Kauppinen)
  * päätulokset tähän mennessä (WP 3.1, 3.2, 3.3, 3.4)
  * julkaisut ja lähetetyt käsikirjoitukset (tekijä, otsikko, julkaisusarja) tähän mennessä
  * uudet julkaisut ja käsikirjoitukset vuoden 2017 loppuun mennessä
  * mikä on isoin vaikeus / haaste, joka tulee ratkaista?
  WP 3.1 Sociodemographic decomposition of the development of ethnic segregation NIHW
  WP 3.2 Determinants of migration destinations NIHW
  WP 3.3 Immigrant integration in multiple domains TAR (with NIHW)
  WP 3.4 Spatiotemporal practices and segregation of new asylum seekers UTU (with IMI)
  11:15-11:25 Kysymyksiä ja kommentteja

  11:25-12:00 Ruokailutauko

  12:00-12:40 Viestintä ja vuorovaikutus (esittää Demos)
  * toteutettu viestintä ja sen vaikuttavuus
  * toteutettu vuorovaikutus ja sen vaikuttavuus
  * narratiivit
  * ehdotukset viestinnän ja vuorovaikutuksen ja narratiivien vaikuttavuuden edistämiseksi
  12:40-13:00 Kysymyksiä ja kommentteja

  13:00-13:15 Kahvitauko

  13:15-13:45 Keskustelua: yhteistyö WP:iden sisällä ja välillä
  13:45-14:15 Brainstorming: miten URMI eteenpäin?
  14:15-14:45 Saatujen ideoiden esittely ja keskustelu niistä
  14:45-15:30 Vapaata keskustelua

  Continue Reading
 • 12.9. Kaupungistunut Suomi 2039

  1 kesä 2015
  Kaisa Schmidt-Thomé
  1513
  0

  (lisää…)

  Continue Reading
 • Pakolaisleiriltä osallistuvaksi kansalaiseksi -seminaarisarja alkaa 24.5.2017

  9 touko 2015
  urmiadmin
  994
  0

  Päätöksentekijöille suunnatussa seminaarisarjassa kuullaan tutkittua tietoa maahanmuutosta ja tunnistetaan tiedon käyttömahdollisuuksia. Kartoitamme yhdessä maahanmuuttopolitiikan kipu- ja vipupisteitä ja keskustelemme niistä rakentavasti. Kommentaattorit sparraavat tutkijoita, mutta muidenkin osallistujien on mahdollista antaa palautetta käynnissä oleville STN-hankkeille.

  Sarjan aluksi (24.5.2017 klo 12-16:15) kuullaan esityksiä pakolaisuudesta, turvapaikanhakijoista ja kotoutumisen ensi vaiheista. Elokuussa (30.8.) pohditaan maahanmuuttajien työllistymistä, syksyllä kouluttautumista ja integraatiota tukevia palveluja.

  Seminaarisarjan järjestävät yhteistyössä viisi STN-rahoitteista tutkimusohjelmaa: Kaupungistuva yhteiskunta, Turvallisuus verkottuneessa maailmassa sekä Tasa-arvoinen yhteiskunta, Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat ja Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat.

  24.05. Klo 10-11

  Frank Düvell: Unravelling the Great Migration of 2015/16: Flows, drivers and policy context

  Ennen suomenkielistä ohjelmaa Frank Düvell Oxfordin yliopiston Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS) -tutkimuskeskuksesta luennoi Ympäristöministeriön Pankkisalissa klo 10:00–11:00.
  Luennon aiheena on ”Unravelling the Great Migration of 2015/16: Flows, drivers and policy context”, jossa tarkastellaan vuoden 2015 tapahtumien poliittisia ulottuvuuksia. Düvellin tutkimusteemoja ovat dokumentoimaton maahanmuutto, korkeasti koulutetut maahanmuuttajat ja muuttoliikkeen kansainvälinen politiikka ja hallinta.

  Before the Finnish lectures, Frank Düvell will give a lecture at the Ministry of the Environment in Helsinki at 10:00–11:00 (room: Pankkisali).
  In the lecture titled ”Unravelling the Great Migration of 2015/16: Flows, drivers and policy context” he examines political dimensions of the events that took place in 2015. Düvell’s fields of expertise include irregular migration, highly skilled migration, and aspects of migration politics and management on EU and international level.

  Lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittautumislinkin löydät täältä.

  Advance registration is required: https://goo.gl/forms/h06JiHKfOYsznwoI2

  Continue Reading
 • Paperittomat: parhaita käytäntöjä 12.3.2018

  9 maalis 2015
  urmiadmin
  1097
  0

  Paperittomat: parhaita käytäntöjä -tapahtuma järjestetäään 12.3.2018 Helsingissä. Tilaisuuden ilmoittautuminen on jo päättynyt ja ohjelma löytyy tästä.

  Continue Reading
 • Rakkaudesta tieteeseen -tilaisuus 14.2.2017

  23 tammi 2015
  urmiadmin
  1088
  0

  Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ohjelmat järjestävät yhteisen Rakkaudesta tieteeseen -tilaisuuden Musiikkitalolla 14.2.2017.

  Rakkaudesta tieteeseen -tilaisuus tuo yhteen tutkijat ja tiedonhyödyntäjät. Tule kuuntelemaan tietoiskuja ja osallistumaan keskusteluun ”ratkaisuriihessä” kuudesta ajankohtaisesta teemasta. Lisäksi voit päivän aikana tutustua teemojen postereihin ja vierailla ”hypistelynurkassa”.

  Lisätietoja: http://www.aka.fi/rakkaudestatieteeseen

   

  Continue Reading