AJANKOHTAISTA

TULEVAT TAPAHTUMAT

TUORE BLOGITEKSTI

UUTISET

URMIn osahanke kerää aineistoa Helsingin kaupunginosaryhmistä

URMIn osahankkeessa kerätään toukokuussa aineistoa Helsingin kaupunginosaryhmistä. Aineiston keräys tapahtuu webropol-kyselyllä Facebookin kaupunginosaryhmien kautta. Katso aineistonkeräyksen tietosuojaseloste tästä: Tietosuojailmoitus kierrätys kaupunginosaryhmissä

Uutiskirje 1/2019: Kaupungistuva yhteiskuntamme

Kaupungistumisen vauhdista kuulee paljon puhuttavan, mutta nopeasti on kulunut myös sitä tutkinut hankkeemme URMI. Hanke päättyy käytännössä tänä kesänä. Toukokuun 21. päivänä Helsingissä pidettävä URMI:n Foresight Seminar käsittelee kaupungistumiskehityksen erilaisia ennakointimahdollisuuksia. Kaupungistuva yhteiskunta -ohjelman kaksi muutakin hanketta ovat päättymässä. Suomen Akatemia järjestää siihen liittyvän tapahtuman Dipolissa 14.5. Lisätietoja tapahtumista.

Lue URMIn kuulumiset kokonaisuudessaan uusimmasta uutiskirjeestä!

URMI Ratkaisuja tieteestä tapahtumassa 14.2.2019

URMIn ratkaisut löydät täältä:

Osallistuva kansalaisuus teema:

PaperittomatTurvapaikanhakijatVenäjältä tuleva maahanmuutto;

Ilmastonmuutos teema: 

Energian ja luonnonvarojen hallintaLuonnonvarojen hallinta ja ilmastopolitiikkaHallittu muutosKaupungeilla keskeinen rooli 


Tutustu URMIn julkaisuihin saadaksesi lisätietoja tapahtumassa esitetyistä ratkaisuista (paperittomiin liittyen tästä ja tästä; turvapaikanhakijoihin liittyen tästä ja muihin URMIn julkaisuihin tästä).

URMI mukana Tiede kohtaa vaalit -keskustelussa ja Ratkaisuja tieteestä tapahtumassa

URMIn Katri Gadd osallistuu Strategisen tutkimuksen ohjelmanjohtajien järjestämään Tiede kohtaa vaalit -keskustelusarjan ensimmäiseen osaan ”Osallistuminen ja maahanmuutto” 30.1.2019. Lisätietoja tästä.

 

URMI on mukana Ratkaisuja tieteestä -tapahtumassa, joka järjestetään Helsingissä 14.2.2019. Lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä. Tutustu URMIn julkaisuihin saadaksesi lisätietoja tapahtumassa esitetyistä ratkaisuista (paperittomiin liittyen tästä ja tästä; turvapaikanhakijoihin liittyen tästä ja muihin URMIn julkaisuihin tästä).

Uutiskirje 2/2018: URMI-hankkeella ollut tapahtumarikas syksy – ja tahti sen kuin kiihtyy!

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama URMI-hankkeen (Urbanization, Mobilities and Immigration) vauhti on kiihtynyt syksyn 2018 aikana. Uusia julkaisuja ja tapahtumia on ollut useita. Loppuvuoteen mahtuu vielä paljon uutta, eikä tahti ole hiipumassa ensi vuonnakaan.

Lue URMIn kuulumiset uusimmasta uutiskirjeestä!

Workshop ``Theoretical and empirical approaches to undocumented migrants in Finland`` to be held at the 15th ETMU Conference

Katri Gadd and Miriam Tedeschi are organising the workshop on ”Theoretical and empirical approaches to undocumented migrants in Finland”, to be held at the 15th ETMU (Vulnerability, Resilience and Resistance in Diverse Societies) Conference, co-hosted by the Institute for Human Rights and the Minority Research Profile at Åbo Akademi University (Turku), on 15th November 2018 at 14:00.
For more information about the workshop, the conference and the venue please follow this link: https://blogs2.abo.fi/etmublog2018/2018/10/17/workshopschedule/.
For any question please send an email to URMI@utu.fi.

Survey for paperless migrants

Survey for paperless migrants living in Finland is now online.
URMI research group at the University of Turku is conducting a survey about paperless migrants’ everyday lives in Finland. The respondents of the survey are the paperless migrants themselves. The survey is in Finnish, English, Arabic, Kurdish-Sorani, Dari, and Somali. This survey is anonymous. Please share the link to the survey among Your networks (https://link.webropolsurveys.com/S/6FF4D32C97D2FEFB). We aim at getting around 600 respondents in the whole country. Paper versions of the survey are also available: please let us know if You need them and we will send them via post. Feel free to ask more information URMI@utu.fi

URMI:n tutkimusraportti Turkista on luettavissa nettisivujen Julkaisut-osiossa!

Refugees and migrants in Turkey, 2018 -raportti on ladattavissa kokonaisuudessaan sivujen julkaisut osiosta.

URMI:n kaupunkianalyysi kaupungistumisen ja terveyden yhteydestä on valmistunut!

URMI:n kaupunkianalyysi ”Kaupungistuminen ja terveys: muuttajilla enemmän terveyspalveluiden käyttöä” on valmistunut! Ladattavissa kokonaisuudessaan sivujen julkaisut osiosta.

 

Tiivistelmä: Muuttajilla enemmän terveyspalveluiden käyttöä 

Kaupungistumiseen liittyvän muuttoliikkeen tiedetään olevan usein yhteydessä kotitalouksien pyrkimykseen kohentaa taloudellista tilannettaan ja mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Vähemmän tiedetään tähän muuttoliikkeeseen liittyvistä terveydellisistä tekijöistä. Tämä URMI-kaupunkianalyysi tarkastelee Suomen sisäistä muuttoliikettä ja tutkii terveyspalveluiden käytön ja erityyppisten muuttojen yhteyttä vuosina 2014–2015. Tavoitteena on tarkastella, ovatko muuttajat vai samassa kunnassa pysyneet käyttäneet enemmän erikoissairaanhoidon avopalveluita. Tällä on merkitystä alueellisten terveyserojen syntymekanismien selvittämisen ja myös sote-palveluiden suunnittelun sekä ennakoinnin kannalta. Tarkastelemme erityisesti maakunnan keskuskuntaan muuttavien eroa palveluiden käytössä verrattuna samaan kuntaan jääviin.

Keskeisimmät tulokset ovat: 1) muuttajat käyttävät enemmän terveyspalveluja kuin samassa asuinpaikassa pysyneet, 2) muuttoliikkeen vaikutus terveyspalvelujen käyttöön työikäisten osalta on erityisen selvä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomen maakunnissa ero oli pienempi. 3) Muuttoliike voi vaikuttaa sote-palveluiden tarpeeseen enemmän kuin muuttajien määrän sekä ikä- ja sukupuolirakenteen perusteella voitaisiin olettaa.

URMI:n tutkimusraportit Jordaniasta ja Iranista luettavissa nettisivujen Julkaisut-osiossa!

URMI:n tutkimusraportit ”Migrants, Asylum Seekers and Refugees in Jordan” ja ”Urbanization, Refugees and Irregular Migrants in Iran, 2017” ovat luettavissa nettisivujen Julkaisut-osiossa!

Uutiskirje 1/2018: URMI-hankkeen tempo on kevään mittaan kiihtynyt

Kaupungistumista, liikkuvuutta ja maahanmuuttoa tutkivassa URMI-hankkeessa on saatu kevään aikana useita uusia tutkimustuloksia ja niitä on esitelty myös maailmalla. Etenkin turvapaikanhakijoita koskevia tuloksia on jo runsaasti saatavilla, samoin kuin tarkasteluja Suomen suurimpien kaupunkien segregaatiodynamiikasta. Lisäksi tuloksia on myös koskien kuntien kestävän kaupunkikehityksen toimintatapoja.

Lue uutiskirje kokonaisuudessaan tästä.

Lue URMI:n tutkimuksesta asumiseen, segregaatioon ja tuloeroihin liittyen Julkaisut-osioista.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen osana URMI:a tehty tutkimusraportti ”Sosiaalinen kestävyys: Asuminen, segregaatio ja tuloerot kolmella kaupunkiseudulla” luettavissa Julkaisut-osiossa.

URMI:n tutkimusraportti paperittomista.

URMI:n tutkimusraportti paperittomista Suomessa vuoden 2018 alussa on nyt luettavissa Julkaisut-osiossa.

Uutiskirje 2/2017: Syksyinen tervehdys URMI-hankkeen puolesta!

Kaupungistumista, liikkuvuutta ja maahanmuuttoa tutkiva URMI-hanke on nyt suurin piirtein puolivälissä. Etenkin turvapaikanhakijoita koskevia tuloksia on jo runsaasti saatavilla, samoin kuin tarkasteluja Suomen suurimpien kaupunkien segregaatiodynamiikasta. Seuraavaksi tulosvaiheeseen ovat tulossa kestävää kaupunkikehitystä ja kaupungistumisen ajureita käsittelevät osiot. Meneillään on myös Suomen kaupungistumisen tulevaisuuskuvien työstäminen ja työpajoissa käynnistetty skenaariotyö.

Lue uutiskirje kokonaisuudessaan tästä.

URMI:n tutkimusraportti Lampedusalta

URMI:n tutkimusraportti ”Irregular migrants and asylum seekers in Lampedusa, Italy” on luettavissa nettisivujen Julkaisut-osiossa!

Viimeaikaisia ja tulevia tapahtumia

Franck Düvell (Associate Professor & Senior Researcher) Oxfordin yliopistosta luennoi 24.5. Pakolaisleiriltä osallistuvaksi kansalaiseksi -seminaarisarjan yhteydessä.

URMI Immigration workshop järjestettiin 5.5.

Lue lisää URMI:n Tapahtumat-sivulta http://urmi.fi/tapahtumat/

Lisää julkaistuja raportteja nettisivuilla!

URMIn ”Työikäisen väestön alueellinen eriytyminen synnyinmaan ja tulotason mukaan suurilla kaupunkiseuduilla” ja ”Ilmainen joukkoliikenne Tallinnassa” -raportit löytyvät nettisivujen Julkaisut-osioista.

Turvapaikka Suomesta? -tutkimus julkaistu!

URMI-hankkeen tutkimus ”Turvapaikka Suomesta? Vuoden 2015 turvapaikanhakijat ja ja turvapaikkaprosessit Suomessa” saatavilla digitaalisesti Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen nettisivuilta: http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/maageo/tutkimus/julkaisut/Sivut/home.aspx

Uutiskirje 2/2016: URMIn ensimmäinen vuosi on tulossa päätökseensä - kiitos kaikille mukana olleille!

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama URMI-hanke (Urbanization, Mobilities and Immigration) on päässyt loppuvuoden 2016 aikana vauhtiin. Hanke kestää vuoteen 2019 saakka. URMIssa tutkitaan kaupungistumisen nykytilaa ja tulevaisuutta Suomessa, perehdytään kestävän kehityksen politiikkoihin ja käytäntöihin sekä maahanmuuton vaikutuksiin kaupunkiseuduilla.

Lue uutiskirje kokonaisuudessaan tästä.

URMI on julkaissut 28.11.2016 ensimmäisen politiikkapaperinsa

Politiikkapaperin mukaan eriarvoisuus on kasvanut eurooppalaisissa kaupungeissa ja tämä näkyy voimakkaampana alueellisena sosioekonomisena eriytymisenä. Pieni- ja suurituloiset asuvat aiempaa eriytyneemmin myös Helsingissä, etenkin tarkemmalla aluejaolla tarkasteltuna. Voimistuva segregaatio voi vaarantaa kaupunkien sosiaalista kestävyyttä. Pienituloisten, usein etniseen vähemmistöön kuuluvien alueellinen eristyminen voi johtaa syrjäytymiseen sosiaalisista verkostoista ja yhteiskunnan valtavirrasta, mikä voi aiheuttaa yhteiskunnallista levottomuutta ja luottamuksen vähenemistä. Politiikassa tulisi keskittyä eriarvoisuuden vähentämiseen parantamalla pienituloisten sosiaalisen liikkuvuuden mahdollisuuksia, investoimalla koulutukseen ja oppimiseen. Ihmisiin ja paikkoihin perustuvia toimenpiteitä tulisi yhdistää. Tutustu politiikkapaperiin tästä suomeksi  ja englanniksi ja Timo Kauppisen politiikkapaperia käsittelevään blogiin tästä.

Siirtolaisuusinstituutin ja Turun yliopiston kuulumisia

Siirtolaisuusinstituutti laatii parhaillaan NordForskille raporttia pohjoismaisesta muuttoliike- ja integraatiotutkimuksesta. Raportti julkaistaan alkuvuodesta 2017.

Alkuvuodesta 2017 URMIn Turun yliopiston tiimi julkaisee kirjan ajankohtaisista turvapaikanhakijoihin liittyvistä teemoista, kuten paperittomista, turvapaikanhakijoiden hallinnasta, kuntien näkemyksistä maahanmuuton tulevaisuudesta ja sosiaalisen median hyödyntämisestä kotouttamisessa. Kirja kokoaa yhteen artikkeleita, joissa hyödynnetään syksyn 2016 aikana kerättyä aineistoa.

Aktuellt inom Åbo Akademi

De planerade enkäterna, som utgör en del av hållbarhetsforskningen på
lokal nivå i Finland, har blivit färdigställde, och kommer att genomgå
en pilotfas under januari 2017. Avsikten är att skicka ut enkäterna i
februari och mars.

URMIn tilannekuvaraportti 2016

URMIn tilannekuvaraportti 2016 on julkaistu Suomen Akatemian sivuilla. Käy lukemassa URMIn ensimmäisen vuoden kuulumiset täältä:

http://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/ohjelmat-ja-hankkeet/ohjelmat-2016-2019/kaupungistuva-yhteiskunta/kaupungistuminen-mobiliteetti-ja-maahanmuutto/

URMI tutkii Tallinnan yliopiston kanssa käyttäjille ilmaista julkista liikennettä Tallinnassa

URMI tutkii Tallinnan yliopiston kanssa käyttäjille ilmaista julkista liikennettä Tallinnassa. Tarkastellaan ”ilmaisen” julkisen liikenteen taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia sekä mitä suomalaiset suuret kaupunkiseudut voivat oppia Tallinnan kokemuksista. Vuodesta 2013 lähtien tallinnalaisen matkustajan ei tarvitse maksaa paikallisbussien, raitovaunujen jne. käytöstä. Muille yksi matka maksaa pari euroa. Alustavia tutkimustuloksia voidaan jo kertoa, vaikka URMIn tutkimus valmistuu tammikuussa 2017. Muutaman viime vuoden aikana julkisen liikenteen käyttäjien määrä on noussut Tallinnassa voimakkaasti, kymmenillä miljoonilla matkoilla vuotta kohden. On myös uudistettu linjaverkkoa ja liikennevälineitä. Samaan aikaan Tallinnaan rekisteröityneiden asukkaiden määrä kasvanut kymmenillä tuhansilla, ja muissa Viron suurimmissa kaupungeissa on väkiluku laskenut. Lipputulojen osuus julkisen liikenteen järjestämisen kokonaisbudjetista on romahtanut muutamaan prosenttiin, koska vain ulkopaikkakuntalaiset maksavat. Mediassa on kirjoitettu aiheesta 125 artikkelia, joista Viron ulkopuolella vajaa puolet. Neljä viidestä artikkelista on sävyltään myönteisiä tai neutraaleja. Käyttäjille ”ilmainen” joukkoliikenne on myös politiikkaa ja erityisiä käytäntöjä, joista kerromme myöhemmin tämän vuoden aikana. Lisätietoja antaa professori Jussi S. Jauhiainen (jusaja@utu.fi).

Aktuellt inom Åbo Akademi

Inom Åbo Akademi har planeringsarbetet med den tilltänkta enkäten, som utgör en del av hållbarhetsforskningen på lokal nivå i Finland, inletts.  Med anledning av planeringsarbetet träffades URMI intressenterna i mitten av september för att diskutera populationen och målgruppen för den kommande enkäten.  I början av oktober kommer en del av ÅA:s forskningsgrupp att resa till Bryssel för att mötas med representanter för Covenant of Mayors, Europas ledande verktyg för att mäta lokal hållbarhet. Avsikten är att bl.a. diskutera CoM?s data insamlingsprocesser samt utmaningarna för de verktyg som mäter hållbar utveckling på en lokal nivå i Europa.

Maahanmuutto-työpaketti etenee

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa hankitaan syksyn aikana Maahanmuutto -työpaketin käyttöön  Tilastokeskuksesta Suomen väestöä kuvaava rekisteriaineisto. Samalla aloitetaan etnisen segregaation dynamiikkaan ja maahanmuuttajien muuttoliikkeeseen liittyvien artikkelien ja raporttien työstäminen. Tekeillä on myös sosioekonomiseen segregaatioon eurooppalaisissa pääkaupungeissa liittyvä vuoden lopussa julkaistava policy brief -julkaisu. Maahanmuutto -työpaketin johtajana toimii THL:n Timo Kauppinen.

Turvapaikanhakija-aallosta kerätään aineistoa

Syksyn 2016 aikana Turun yliopisto ja Siirtolaisuusinstituutti yhteistyössä keräävät aineistoa viimeisimmän turvapaikanhakija-aallon dynamiikasta, vaikutuksista ja käytännöistä: Elokuun viimeisellä viikolla aloitetaan vastaanottokeskusten johtajien haastattelut, syys-lokakuun aikana haastatellaan ELY-keskusten ja kuntien maahanmuutosta vastaavia henkilöitä ja myöhemmin syksyllä haastatellaan tiettyjen vastaanottokeskusten turvapaikanhakijoita. Tutkimuksessa tarkastellaan mm. vastaanottokeskusten parhaita käytäntöjä, myönteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden siirtymistä kuntiin ja sosiaalisen median vaikutusta turvapaikanhakijoiden muuttopäätöksiin ja kotoutumiseen. Turun yliopistosta tutkimukseen osallistuvat  URMI-konsortion johtaja professori Jussi Jauhiainen, Camilla Marucco, Lotta Koistinen, Maria Merisalo, Katri Gadd ja Hanna Heino sekä Siirtolaisuusinstituutin johtaja Tuomas Martikainen, Marko Juntunen, Osama Al aloulou ja Yousif Haddad.

Kaupungistumisen työpaketti täydessä vauhdissa

Tampereen teknillisen yliopiston vetämän, kaupungistumista tutkivan työpaketin datan kerääminen on aloitettu kesällä keräämällä sosiaalisen median dataa. Datan avulla tutkitaan kaupunkitilan käyttöä. Myös kaupungistumisen syitä ja ajureita sekä kaupungistumisasteita tutkivien osioiden tutkimus on jo täydessä vauhdissa. Kaupungistumisen työpaketista on odotettavissa vuoden vaihteeseen mennessä 2-3 artikkelikäsikirjoitusta. Tampereen teknilliseltä yliopistolta tutkimukseen osallistuvat työpaketin johtaja professori Panu Lehtovuori sekä professorit Arto Saari ja Tapio Katko, Anssi Joutsiniemi, Damiano Cerrone, Jenni Partanen ja Jaana Vanhatalo sekä Demos Helsingistä Aleksi Neuvonen ja Turun yliopistosta Hanna Heino.

Tarton URMI-tiimi muotoutuu

Tarton yliopistossa URMI-tiimi on valmistellut yhteistyössä THL:n kanssa tietopyynnön Tilastokeskukselle liittyen kotoutumisen tutkimukseen suurilla suomalaisilla kaupunkiseuduilla 2000-2014. Tarton URMI-tiimi muotoutuu: professoreiden Tiit Tammarun ja Rein Ahasksen lisäksi projektissa aloittaa syyskuun alussa kesäkuussa väitellyt Leen Rahnu, joka hallitsee erityisesti pitkittäisanalyysit. Tohtorikoulutettava Karin Kangur aloittaa projektissa myöhemmin tänä vuonna.

Tutkimuskonsortio tapasi ensimmäistä kertaa

Tutkimuskonsortion URMI ensimmäinen yhteinen tapaaminen järjestettiin 17.8.2016 Turussa. Yli 20 hankkeessa työskentelevän tutkijan tapaamisessa osahankkeiden johtajat esittivät konsortiolle projektiensa tieteellistä ja yhteiskunnallista sisältöä ja tutkimuskysymykset, jotka osahankkeesta riippuen keskittyvät kaupungistumiseen, liikkuvuuteen tai maahanmuuttoon huomioiden kuitenkin näiden yhteisvaikutuksen.

Uutiskirje 1/2016: Mikä URMI on?

URMI-hanke on päässyt syksyn aikana vauhtiin. Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke kestää vuoteen 2019 saakka. URMIssa tutkitaan kaupungistumisen nykytilaa ja tulevaisuutta Suomessa, perehdytään kestävän kehityksen politiikkoihin ja käytäntöihin sekä maahanmuuton vaikutuksiin kaupunkiseuduilla.

Lue uutiskirje kokonaisuudessaan tästä.