29.11.2016 Kestävä kehitys -seminaari

28 syys 2015
Kaisa Schmidt-Thomé
2285

Paikka Cafe Köket (Aleksanterinkatu 28, Helsinki)
Aika: klo 12 – 16

Seminaari on osa vuosina 2016-2019 toteutettavaa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Urbanization, mobilities and immigration -hanketta, jossa tutkitaan suomalaisen  kaupungistumisen nykytilaa ja tulevaisuutta. Yksi hankkeen teema-alueista käsittelee kestävää  kaupunkikehitystä. Hanke tuottaa tieteellisiä julkaisuja, politiikka-briiffejä päätöksentekijöille, suomalaisen kaupunkikehityksen tulevaisuuksia kuvaavia skenaarioita ja käytännön sovelluksia, jotka hyödyttävät kaupunkeja tulevaisuudessa. Lisätietoa hankkeesta löydät nettisivuiltamme.

Tilaisuuden tavoitteena on tarkentaa hankkeen kestävää kaupunkikehitystä tutkivan osion tutkimuskysymyksiä ja vahvistaa näin hankkeen hyödynnettävyyttä päätöksentekijöille. Seminaari tukee muassa kunnille lähetettävän kyselyn kehystämistä ja sidosryhmien tietotarpeiden kartoittamista. Paikalle on kutsuttu pääosin kestäviä kaupunkeja työkseen edistäviä ihmisiä.

OHJELMA 29.11.2016     

12:00 – 13:00 Lounas

13:00 – 13:10 Tervetuloa URMI:n ja kestävien kaupunkien pariin

Puheenvuoroja

13:10 – 13:30 Demos Helsinki
Habitat III:n globaali näkökulma – Terveisiä Quitosta

13:30 – 14:00 Marko Joas
Suomen kaupunkien kestävyys -benchmarkkaus

  • Suomen keke-instrumenttien paletti muihin verrattuna: Asetelma Informed cities -tulosten valossa
  • Covenant of mayors kaupunkien ilmastopolitiikan ohjauksen instrumenttina: Miksi ei laajalti käytössä Suomessa?
  • Moni kunta tekee hyvää työtä, muttei kommunikoi/sitoudu? Riittääkö HINKU-verkosto ja FISU?

14:00 – 14:15 Kahvitauko

Kuntien perspektiivi

14:15 – 14:30 Lyhyet puheenvuorot kunnista

14:30 – 15:45 Työpajaosuus

  • Toivotut tulokset: kärkenä vähähiiliset kaupungit
  • Tavoitteiden hierarkia (eli jos energiantuotanto nollahiilistä 2039 – mitkä ovat olleet keskeisimpiä muutoksia esim. liikenteessä ja elämäntavoissa)
  • Kauanko kestää – mitä muuta on kestävässä kaupungissa? Esim. vesienpuhdistuslaitosten saneeraus/uusiminen; kaupunkilaisten lähiluonto kaupungistumisen paineessa => aihealueiden kerääminen osallistujilta
  • Tapaamisen päättäminen & kutsu hankkeen jatkotyöhön

15:45 -16:00 Yhteenveto ja jatkoyhteistyön mahdollisuudet

Seminaarista lisätietoja antavat Aleksi Neuvonen (aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi) ja 24.10. eteenpäin Kaisa Schmidt-Thomé (kaisa.schmidt-thome@demoshelsinki.fi).