12.9. Kaupungistunut Suomi 2039

1 kesä 2015
Kaisa Schmidt-Thomé
1992

Miten Suomen kaupungistuminen jatkuu – vai jatkuuko? Monet kehityskulut muuttavat yhteiskuntaamme rajusti, joten ei ole selvää, millaiselta tulevien vuosikymmenten Suomi tulee näyttämään. 2020- ja 2030-lukujen kaupungistumiskehitys voi sisältää yllättäviäkin käänteitä. Toisaalta tiedetään jo nyt, että useisiin suuriin haasteisiin on pystyttävä löytämään ratkaisuja.

Hankkeemme (URMI = Urbanisation, mobilities and immigration) kutsuu mukaan pohtimaan, mitkä tekijät vaikuttavat tulevien vuosikymmenten kehitykseen. Puimme kaupungistumisen, liikkuvuuden, kestävyyden ja maahanmuuton haasteita sekä tunnistammme kehityskulkujen kipu- ja vipupisteitä.

Kutsumme Helsingissä 12.9.2016 järjestettävään tapaamiseen ihmisiä, joilla on hankkeen tematiikkaan liittyvää keskeistä osaamista tai joiden työhön kaupungistumiskehitys vaikuttaa ratkaisevasti. Pohdimme megatrendien vaikutusta suomalaisiin kaupunkeihin sekä työstämme mahdollisia tulevaisuuspolkuja vuoteen 2039. Työpajan fasilitoi Demos Helsinki, jolla on vankka kokemus erilaisten tulevaisuusorientoituneiden menetelmien käytöstä tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Lämpimästi tervetuloa seminaariin ja työpajaan! Tapahtuma järjestetään THL:n tiloissa Helsingin Tilkanmäellä (Mannerheimintie 166). Työskentely muodostaa pohjan laajalle ennakointi- ja skenaariotyölle, joka jatkuu läpi hankkeen.

Lisätietoja seminaarista & ilmoittautumiset
Kaisa Schmidt-Thomé Demos Helsinki
kaisa.schmidt-thome (a) demoshelsinki.fi
040 0708178