URMI -hankkeessa (Urbanization, Mobilities and Immigration) tutkimme kaupungistumisen nykytilaa ja tulevaisuutta Suomessa. Perehdymme kestävän kehityksen politiikkoihin ja käytäntöihin sekä maahanmuuton vaikutuksiin kaupunkiseuduilla. URMI tuottaa tieteellisiä julkaisuja ja käytännön sovelluksia, jotka hyödyttävät kaupunkeja tulevaisuudessa.
Hanke toteutetaan vuosina 2016–2019.

TAPAHTUMAT

BLOGI

TWITTER

Space is luxury, which often goes forgotten in Finland. The Dutch situation is a great reminder of the pressures the different uses and user groups cause. @arjan_vTimmeren

Mobility challenges of (Amsterdam and other) metropolian regions:
*Pollution
*Competition for space
*Speed of technological change
@Arjan_vTimmeren in @URMI_team seminar Puzzling urbanization #strateginentutkimus #foresight #Urbanization

Load More...