URMI -hankkeessa (Urbanization, Mobilities and Immigration) tutkimme kaupungistumisen nykytilaa ja tulevaisuutta Suomessa. Perehdymme kestävän kehityksen politiikkoihin ja käytäntöihin sekä maahanmuuton vaikutuksiin kaupunkiseuduilla. URMI tuottaa tieteellisiä julkaisuja ja käytännön sovelluksia, jotka hyödyttävät kaupunkeja tulevaisuudessa.
Hanke toteutetaan vuosina 2016–2019.

TAPAHTUMAT

BLOGI

TWITTER

URMI:n uudessa kaupunkianalyysissa perehdytään kaupungistumisen ja terveyden suhteeseen: Muuttajat käyttävät enemmän erikoissairaanhoidon palveluita verrattuna keskuskaupungeissa jo asuneisiin ja keskuskaupunkien ulkopuolella samassa kunnassa pysyneisiin. https://t.co/weAeXYt3DC

Load More...